विलोम शब्द 5, जानिए सही जवाब!

विलोम शब्द

 • चपल — गंभीर | चमकदार — चमकहीन
 • विजय — पराजय | विदुषी — अज्ञानी
 • अभ्यातर — ब्रह्मा | अमर — मर्त्य
 • गठित — अगठित | गठियाना — खोलना
 • नकद — उधार | नकरात्मक — सकरात्मक
 • ऐश्वर्य — अनैश्वर्य | ऐश्वर्य — दारिद्य
 • इच्छित — अनिच्छित | इति — अथ
 • पोषण — कुपोषण | पोषण — शोषण
 • विरोध — समर्थन | विवाद — निर्णय
 • अनुलोम — विलोम | अनेक — एक
 • आकीर्ण — विकीर्ण | आकुंचन — प्रसारण
 • आदिष्ट — निषिद्ध | आद्र — शुष्क
 • सत्य — असत्य | सदय — निर्दय
 • वामी — सेवक | वार — भाटा
 • विशिष्ट — साधारण | विशिष्ट — सामान्य
 • सरल — क्लिष्ट | सरस — नीरस
 • अनातुर — आतुर | अनाथ — सनाथ
 • रद्द — बहाल | रहमदिल — बेरहम
 • विरत — निरत | विरह — मिलन
 • छूट — कैद | छूत — अछूत
 • पुष्ट — अपुष्ट | पूरा — आधा
 • आश्रित — निराश्रित | आसक्त — अनाशक्त
 • लघुता — बडप्पन | लघुता — बड़प्पन
 • संकीर्णि — विस्तीर्ण | संकोच — असंकोच
 • बाढ़ — सूखा | बाढ़ग्रस्त — सूखाग्रस्त
 • ईश्वर — अनीश्वर | ईश्वर — जीव
 • मानक — अमानक | मानव — दानव
 • प्रमुख — गौण | प्रमुख — सामान्य
 • चिंतित — निश्चिंत | चिकना — रुखड़ा
 • पूर्ण — अपूर्ण | पूर्णता — अपूर्णता
 • योग्यता — अयोग्यता | योति — तम
 • सविकार — निर्विकार | सवीकार — निर्विकार
 • गण्य — नगण्य | गत — आगत
 • अभिमान — नम्रता | अभ्यस्त — अनभ्यस्त
 • प्रवेश — निकास | प्रशंसा — निंदा
 • घटती — बढती | घटना — बढना
 • नरक — स्वर्ग | नराघम — नरोत्तम
 • नमकहराम — नमकहलाल | नमाज — कलमा
 • कपट — निष्कपट | कपटी — निष्कपट
 • अनैतिहासिक — ऐतिहासिक | अन्तरंग — बहिरंग
 • आरूढ़ — अनारूढ | आरोह — अवरोह
 • स्वीकृति — अस्वीकृति | हँसना — रोना
 • ईद — मुहर्रम | ईमानदार — बेईमान
 • दयालु — निर्दय | दयालु — निर्दयी
 • क्रय — विक्रय | क्रिया — प्रतिक्रिया
 • प्रारम्भ — अंत | प्रारम्भिक — अन्तिम
 • झोंपड़ी — महल | झोपडी — महल
 • सशंक — निश्शंक | ससीम — असीम
 • मितव्यय — अपव्यय | मित्र — शत्रु
 • गाड़ना — उखाड़ना | गाढ़ा — पतला , तनु
 • कुत्सा — प्रशंसा , स्तुति | कुपुत्री — सुपुत्री
 • यति — गृहस्थ | यथार्थ — कल्पित
 • आशा — निराशा | आशिर्वाद — अभिशाप
 • निडर — डरपोक | नित्य — अनित्य
 • उधार — नगद | उन्नति — अवनति
 • रुदन — हास्य | रुद्धि बद्ध — रुधिमुक्त
 • करुण — निष्ठुर | कर्कश — कोमल , मधुर , सुशील
 • अनुत्तीर्ण — उत्तीर्ण | अनुपस्थित — उपस्थित
 • क्रोध — क्षमा | क्षणिक — शाश्वत
 • उपकारक — अपकारक | उपचार — अपचार
 • लगभग — पूरा | लगातार — रुक
 • घंटा — घण्टी | घंटा — पल
 • अकाम — सुकाम | अकाल — सुकाल
 • बहिष्कार — स्वीकार | बहिस्कार — स्वीकार , अंगीकार
 • बहुत — थोडा | बाढ़ — सुखा
 • अंशतः — पूर्णतः | अकलुष — कलुष
 • सनाथ — अनाथ | सन्तोष — असन्तोष
 • दिवा — रात्रि | दीर्घ — ह्स्व
 • रात्री — दिवस | राम — रावण
 • दिन — रात | दिनचर्या — रात्रिचर्या
 • सम — विषम | समझदार — नासमझ
 • गृही — त्यागी | गृही — शिष्ट
 • कच्चा — पक्का | कटरा — कटरी
 • नीचा — ऊँचा | नीरस — सरस
 • स्वजाति — विजाति | स्वजाति — विजाती
 • जीव — निर्जीव | जीवन — मरण
 • सापेक्ष — निरपेक्ष | सामान्य — विशिष्ट
 • कदाचार — सदाचार | कद्रदान — नाकद्र
 • ख्यात — कुख्यात | गँवई — शहरी
 • आय — व्यय | आयात — निर्यात
 • तीक्ष्ण — कुंठित | तीव्र — मंद
 • धीरे — तेज | धूप — छाँह
 • अनिष्ट — इष्ट | अनुकूल — प्रतिकूल
 • गति — अगति | गतिमान — स्थिर
 • स्वतन्त्रा — परतन्त्रा | स्वदेश — विदेश
 • लजीला — निर्लज्ज | लज्जित — बेशर्म
 • पूर्णिमा — अमावस्या | पूर्व — अपूर्व
 • पराजय — जय | पराया — अपना
 • बढ़िया — घटिया | बद — नेक
 • सुन्दर — असुंदर | सुन्दर — कुरूप
 • रिया — प्रतिक्रिया | रीता — भरा
 • पुरस्कार — दण्ड | पुरातन — नवीन
 • श्रव्य — दृष्य | श्रांत — अश्रांत
 • घायल — दुरुस्त | घृणा — प्रेम
 • रूर — अक्रूर | रेता — विक्रेता
 • घटिया — बढ़िया | घन — तरल
 • रचना — विनाश | रत — विरत
 • पूर्व — उत्तर | पूर्व — पश्चिम
 • दुराचारी — सदाचारी | दुराशय — सदाशय
 • कर्कश — सुशील | कर्जदार — महाजन

विलोम शब्द ! Vilom Shabd

 1 2 3 4 5 6 7 8