विलोम शब्द 4, जानिए सही जवाब!

विलोम शब्द

 • आगत — अनागत | आगम — लोप
 • अग़्नि — जल | अग्र — पश्च
 • प्रयोग — अप्रयोग | प्रलय — सृष्टि
 • वक्र — ऋजु | वक्र — सरल
 • थोड़ा — बहुत | दंड — पुरस्कार
 • सभ्य — निर्भय | सभ्यता — बर्बरता
 • जड़ — चेतन | जनता — सरकार
 • उन्मूलन — रोपण | उपकार — अपकार
 • जागृति — सुषुप्ति | जाग्रत — सुप्त
 • फूट — मेल | फूलना — मुरझाना
 • दृश्य — अदृश्य | देय — अदेय
 • अवर — प्रवर | अवरोह — आरोह
 • मनुष्यता — पशुता | मरण — जीवन
 • सचेत — अचेत | सच्चरित — दुश्चरित
 • ग्रस्त — मुक्त | ग्रहण — त्याग
 • सामायिक — असामयिक | सामिष — निरामिष
 • अवनि — अम्बर | अवनि, पृथ्वी, भू, — अम्बर, आकाश, नभ
 • पुरुष — कोमल | पुरुष — स्त्री
 • लचीला — कठोर | लचीलापन — कड़ापन
 • नम — शुष्क , खुश्क | नमक हराम — नमक हलाल
 • झोपड़ी — महल | ठंडा — गर्म
 • अग्रिम — अन्तिम | अघ — अनघ
 • आदर्श — यथार्थ | आदान — प्रदान
 • अन्धकार — प्रकाश | अपकार — उपकार
 • निर्लज्ज — सलज्ज | निशीथ — मध्याह्र
 • राचीन — नवीन | राजतंत्र — प्रजातंत्र
 • गठीला — ढीला | गड़ना — निकलना
 • दुःशील — सुशील | दुत्कार — स्वागत
 • योतिर्मय — तमोमय | यौवन — बुढ़ापा
 • अनंत — अंत | अनभिज्ञ — अभिज्ञ
 • सुगम — दुर्गम | सुजन — दुर्जन
 • कर्ज़दार — महाजन | कर्ण कटु — कर्ण प्रिय
 • घाटी — पर्वत | घात — प्रतिघात
 • चय — अपचय | चर — अचर
 • विपन्न — सम्पन्न | विभक्त — अविभक्त
 • ओछा — गंभीर | ओज — ओजहीन
 • रागी — विरागी | राची — प्रतीची
 • भोगी — योगी | भोग्य — अभोग्य
 • शुक्ल — कृष्ण | शुचि — अशुचि
 • आतुर — शांत | आत्मा — पपरमात्मा
 • वैतनिक — अवैतनिक | वैमनस्य — सौमनस्य
 • सुगंध — दुर्गंध | सुगंध — दुर्गन्ध
 • उषा — संध्या | उषा — सौम्य
 • करीना — बेढंग | करीबी — दूर के
 • हानि — लाभ | हार — जीत
 • श्रध्दा — अश्रधा | श्रव्य — दृश्य
 • चिर — अचिर | चिर — नवीन , अचिर
 • धृष्ट — विनीत | ध्वंस — निर्माण
 • काला — गोरा | किनारा — बीच
 • अवलम्ब — निरालम्ब | अश्रु — हास
 • सुभग — दुभग | सुभग — दुर्भग
 • राह्म — त्याज्य | रिक्त — पूर्ण
 • ललकार — पुकार | ललकारना — पुकारना
 • बहार — पतझड़ , खिजान | बहिरंग — अन्तरंग
 • आध्यात्मिक — भौतिक | आना — जाना
 • अधिकारी — अनाधिकारी | अधुनातन — पुरातन
 • भूगोल — खगोल | भूत — भविष्य
 • रंगीन — बेरंग | रंगीन — रंगहीन
 • विशिष्ठ — साधारण | विशुद्ध — अशुद्ध
 • ज्वार — भाटा | झगड़ा — मेल , मिलाप
 • अन्तर्द्वन्द्व — बहिर्द्वन्द्ध | अन्तर्द्वन्द्व — बहिर्द्वन्द्व
 • प्यार — घर्णा | प्रकट — गुप्त
 • विवाद — निर्विवाद | विवादास्पद — निर्विवाद
 • विस्मरण — स्मरण | वीर — कायर
 • कडाह — कडाही | कड़ाह — कड़ाही
 • सित — असित | सुकर — दुष्कर
 • आशीर्वाद — अभिशाप | आश्रित — अनाश्रित
 • निश्चित — अनिश्चित | निश्चेष्ट — सचेष्ट
 • लहँगा — साड़ी | | लहलहाना — मुरझाना
 • गौण — प्रमुख प्रधान | गौरव — लाघव
 • हर्ष — शोक | हस्व — दीर्घ
 • जागरण — निद्रा | जागरूक — उदासीन
 • लम्बा — ठिगना | लम्बाई — चौडाई
 • अक्रुर — क्रुर | अक्षम — सक्षम
 • पानी — आग | पाप — पुण्य
 • मानवता — दानवता | मालिक — नौकर
 • निकट — दूर | निगलना — उगलना
 • संत — असंत | संतुष्ट — असंतुष्ट
 • दुर्दिन — सुदिन | दुर्बल — सबल
 • पूर्ववत — नूतनवत | पूर्ववर्ती — परवर्ती
 • ढीठ — संकोची | णतंत्र — राजतंत्र
 • विश्लेषण — संश्लेषण | विश्वास — अविश्वास
 • गमन — आगमन | गम्भीर — वाचाल
 • खुश — नाखुश , गमगीन , दुखी | खुशकिस्मत — बदकिस्मत
 • कटु — मधुर | कटुक्ति — सूक्ति
 • क़ानूनी — गैरकानूनी | कान्त — कांता
 • निर्दोष — सदोष | निर्धन — धनी
 • वसंत — पतझड़ | वसंत — पतझर
 • प्रशंसा — निन्दा | प्रश्न — उत्तर
 • फैला — सिमटा | बंजर — उर्वर
 • लक्षित — अलक्षित | लक्षितार्थ — अभिधार्थ
 • गृहीत — त्यक्त | गेय — अगेय
 • अर्वाचीन — प्राचीन | अल्प — अधिक
 • लघुशंका — दीर्घशंका | लचक — कठोरता
 • स्त्री — पुरुष | स्थावर — जंगम
 • उत्तर — दक्षिण | उत्तरायण — दक्षिणायन
 • लक्ष्य — अलक्ष्य | लखपति — खाकपति
 • उपजाऊ — बंजर | उपजीव्य — उपजीवी
 • विशुद्ध — दूषित | विशेष — सामान्य
 • प्रात: — सांय | प्रारंभिक — अंतिम

विलोम शब्द ! Vilom Shabd

 1 2 3 4 5 6 7 8