समानार्थी शब्द 19

समानार्थी शब्द

 • एकतंत्र — तानाशाही, राजतंत्र , एकछत्र , अधिनायकतंत्र।
 • युग — मन्वंतर , कल्प , जमाना, जुग , दौर , काल।
 • किताब — पुस्तक, पोथी , ग्रन्थ।
 • गीदड़ — जंबुक, श्रृंगाल , सियार।
 • नूतन — नव्य, नव , नवल , नवीन।
 • यज्ञ — हवन , अनुष्ठान, याग , मख , होम।
 • औलाद — आसऔलाद, संतान , संतति , बाल-बच्चे।
 • राय — सलाह , विचारणा, मत , सम्मति , धारणा।
 • दोस्त — साथी , सखा , हितैषी , अंतरंग , मीत , बन्धु , मित्र , साखी , यार , जीवन-साथी , सहायक ।
 • अश्व — घोटक , हय , तुरंग, वाजि , घोडा , रविपुत्र।
 • गज — गयंद , मतंग , मराल , फील , हाथी , गय , गजेंद्र।
 • असुर — राक्षस , दानव , रजनीचर , यातुधान , दनुज , निशाचर , दैत्य।
 • अनाज — नाज, अन्न , गल्ला , खाद्यान्न।
 • आम — सौरभ, रसाल , आम्र , अमृतफल।
 • मदिरा — सुरा , मधु , आसव , वारुणी , शराब , मद्य , हाला , सोमरस।
 • आत्मा — चैतन्य , अंतःकरण, जीव , देव , चेतनतत्तव।
 • आशय — भाव , मतलब , अर्थ, तात्पर्य , आशय , अभिप्राय।
 • आकाश — अम्बर , आसमान , अर्श, नभ , गगन , व्योम।
 • मित्र — दोस्त , सुहृद, सखा , मीत , सहचर।
 • आखिरकार — अंततोगत्वा, परिणामतः , अंततः।
 • जबह — कत्ल, वध , हत्या , खून।
 • अनाज — अन्न, धान्य , शस्य , गल्ला।
 • उग्र — तेज, प्रचण्ड , प्रबल।
 • ढूँढ — खोज , तलाश।
 • महावत — फीलवान, हाथीवान , पीलवान , आकुंशिक।
 • धरती — वसुधा , पृथ्वी , भू , भूमि , अचला , धरा , धरती , धरणी , ज़मीन , वसुंधरा , मही , रत्नगर्भा।
 • नदी — शौवालिनी , आपगा , निम्रगा , कूलंकषा , सारंग , तनूजा , सरित , तटिनी , स्रोतस्विनी , सरि , जयमाला , तरंगिणी , दरिया , निर्झरिणी।
 • मोर — नीलकंठ, केक , कलापी , नर्तकप्रिय।
 • नदी — तरंगिणी, सरिता , तटिनी , निर्झरिणी ।
 • चौकन्ना — सावधान , चौकस, सचेत , सजग , जागरूक।
 • अदृश्य — ओझल, अंतर्ध्यान , तिरोहित , लुप्त।
 • सहेली — संगिनी , आली , सखी , सहचरी , अलि , भटू , सजनी , सहचारिणी , सैरन्ध्री।
 • ईर्ष्या — जलन , कुढ़न , द्वेष, स्पर्धा , मत्सर , डाह।
 • ढोंग — आडम्बर, पाखंड , प्रपंच , ढोंगबाजी।
 • उल्लास — आनंद , मौज, प्रमोद , आह्लाद , हर्ष।
 • कालकूट — गरल, जहर , विष , हलाहल।

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19